NEN 7510

  • Patiëntendata is een zorg
  • E-zorg voor de veiligste verbinding

Informatiebeveiliging in de zorg

Voor zorgaanbieders is het extra belangrijk (en wettelijk verplicht) om in een veilige, afgeschermde netwerkomgeving te werken. Nedcomp beschikt via haar E-zorg verbinding over een veilige aansluiting op andere zorgsystemen.

Informatiebeveiliging in de zorg is essentieel, aangezien er regelmatig gevoelige patiëntgegevens worden uitgewisseld. Nalatigheid kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten en hun medisch dossier. Hoe laat je zien dat je zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met deze gegevens?

Een NEN 7510 certificering geeft vertrouwen. Nedcomp beschikt over deze certificering en laat hiermee aan haar klanten, leveranciers, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden zien de juiste maatregelen getroffen te hebben. We zijn aangesloten op de E-zorg verbinding waardoor we in contact staan met andere zorgaanbieders op een gescheiden datalijn.  Daarnaast hebben we ook een 'security audit': hiermee testen wij periodiek de kern van onze infrastructuur en desgewenst de server van de klant. Dit is een geautomatiseerde test die controleert welke software en diensten op de systemen aanwezig zijn en of hier een lek of fout in zit. Op onze kerninfrastructuur controleren we daarnaast specifiek op configuratiefouten en zwakheden. 

Het doel van informatiebeveiliging in de zorg is het handhaven van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie. Niet alleen de techniek, maar vooral de mens staat hierin centraal. Nedcomp gaat dagelijks om met privacygevoelige informatie. We borgen de ontwikkeling en continuïteit van jouw organisatie met betrekking tot gegevensverwerking.

Een NEN 7510 certificering is van toepassing op alle typen zorgaanbieders en hun toeleveranciers zoals: verpleeghuizen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGZ-instellingen, softwareleveranciers en diverse andere dienstverleners die met patiëntgegevens werken of daar toegang toe hebben.