ISO 27001

  •  ISO 27001
  •  Integriteit rondom AVG/GDPR
  •  Two-factor beveiliging

Informatiebeveiliging voor uw data

Met het certificaat voor ISO 27001 certificaat toont Nedcomp aan dat onze organisatie gecertificeerd is op het gebied van informatiebeveiliging. Het ISO 27001 certificaat is het bewijs dat wij voorzorgsmaatregelen hebben genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking.

Wat houdt ISO 27001 in?

ISO 27001 biedt een veel omvattende aanpak van informatiebeveiliging. Informatiemiddelen die volgens deze standaard beschermd moeten worden variëren van digitale informatie, papieren informatie en fysieke middelen (computers en netwerken) tot kennis die aanwezig is bij individuele medewerkers. Aandachtsgebieden hierbij lopen uiteen van competentieontwikkeling van medewerkers tot technische bescherming tegen computerfraude.

De ISO 27001 standaard biedt organisaties een procesgerichte aanpak voor het opzetten, implementeren, beheren, monitoren, evalueren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging. 

Omdat we de systemen goed ingericht hebben garanderen we:

  • Vertrouwelijkheid zodat informatie alleen toegankelijk is voor daartoe geautoriseerde personen;
  • Integriteit, accuraatheid en volledigheid van informatie en informatieverwerkingsmethoden;
  • Beschikbaarheid zodat geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot informatie en de daarmee verbinden wanneer dit nodig is.