ISO 9001

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • Bewijs het

Kwaliteit in ons werk

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.  

Met het certificaat ISO 9001 laten wij zien dat we voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog weleens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. ISO 9001 wordt door ons als volgt vertaald:

  • zeg wat je doet;
  • doe wat je zegt;
  • bewijs het.