Cloudstrategie

Deel van de opslag

Kostenbesparing met backup

Inzicht in betalingen

Migreren naar de cloud klinkt simpeler dan het is. De belangrijkste acties die organisaties in dit proces moeten maken, gebeuren in de voorbereiding. Een goede voorbereiding maakt de kans op slagen groter en zonder die voorbereiding is de slagingskans klein.

Kostenbesparingen kunnen nooit een goede motivatie zijn, want de cloud is niet per definitie goedkoper

De eerste stap is goed te motiveren wat je achterliggende motivatie is om te kiezen voor migratie naar de cloud. Je motivatie kan zijn dat je een snellere ‘time to market’ wil realiseren, of meer efficiency wil bereiken, als globale speler dichter bij lokale markten wil zijn (door te kiezen voor lokale providers) of dat je een betere balans wil hebben tussen reeele capaciteit en back-up. Kostenbesparingen kunnen nooit een goede motivatie zijn, want de cloud is niet per definitie goedkoper

Wat van groot belang is, is dat je vooraf bekijkt welke keuzes je wilt maken voor jouw opslag en back-up. Nedcomp werkt met Azure en kan met een eigen specialist door een goede strategie voor bedenken, Uiteraard zijn combinaties met de gangbare hosting in het datacenter, en zo gewild, zelfs in combinatie met on premise hosting, mogelijk.

Maak van tevoren een inventarisatie van je uitdagingen. Voorbereid zijn op wat er (mogelijk) komen gaat helpt in het aanpakken van die uitdagingen. Zo moet je goed inventariseren wat de kosten zijn van de beslissingen die je neemt, het niveau van beschikbaarheid van applicaties en de mate van security/veiligheid die je wilt, of die je moet toepassen. Heb je bijvoorbeeld een hoge beschikbaarheid nodig, dan is redundancy van belang en moet je applicaties of infrastructuur afnemen in twee regio’s waar de provider actief is, zodat bij een storing in één regio de andere regio het overneemt.

Migreren naar de cloud betekent niet simpelweg het verplaatsen van applicaties van de ene plek naar de ander. De werkwijze in de gehele organisatie verandert, zal activer moeten zijn. Je moet je realiseren dat er grote verschillen zijn in de (werk)processen als je kiest voor de cloud, zeker in een hybride situatie.

Waar je vooraf al rekening mee moet houden, is de manier hoe je in de toekomst wilt omgaan met de adoptie van nieuwe applicaties. Kan dat in de cloud of moet dat on-premise? Wat past het beste bij het implementeren van een nieuwe applicatie? En wat is daarin de impact op de rest van de infrastructuur en processen? Het goed in kaart brengen van het applicatieplan, de onderlinge afhankelijkheden van de applicaties en de wijze waarop data wordt opgeslagen, is van groot belang.

Meer informatie over het ontwikkelen van een cloudstrategie?

Neem contact met ons op